Contacts

+30 693. 740. 82. 89453
Κλείστε ένα ραντεβού

Δείτε όλες τις υπηρεσίες εδώ

Επικοινωνία

Αλ. Πάλλη, Βαθύ 18010 Αίγινα

+30 229. 705. 30. 12

+30 693. 740. 82. 89

info@sorellebeauty.gr.

Ωράριο Λειτουργίας

Δευτέρα - Κυριακή: 9 π.μ. - 9 μ.μ.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 

Η παρούσα αποτελεί την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (Πολιτική Προστασίας) για το ηλεκτρονικό κατάστημα που ανήκει στην ατομική επιχείρηση «SorelleBeauty» με το δ.τ. «sorellebeauty» (Αλ. Πάλλη, Βαθύ Αίγινα, 18010, με αριθμ. ΓΕΜΗ 148322309000, Α.Φ.Μ 153801846 Δ.Ο.Υ α Πειραιώς , ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας info@sorellebeauty.gr και τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης του ηλεκτρονικού καταστήματος 6937408289 (εφεξής «sorelle beauty by Gripaiou») η οποία ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας συλλέγει, αποθηκεύει, χρησιμοποιεί και εν γένει επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα, όταν επισκέπτεστε ή χρησιμοποιείτε το ηλεκτρονικό κατάστημα. Η sorelle beauty by Gripaiou αναγνωρίζει και δίνει πρωταρχική σημασία στην υποχρέωση συμμόρφωσής της προς τον Γενικό Κανονισμό Προσωπικών δεδομένων 2016/679 (GDPR) (Κανονισμός) κατά τις ως άνω διαδικασίες. Προς την κατεύθυνση αυτή, έχει λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγεται και η σύνταξη και παράθεση της παρούσας Πολιτικής Προστασίας.

 1. Τι είναι τα προσωπικά δεδομένα;

Ο όρος προσωπικά δεδομένα αναφέρεται σε πληροφορίες φυσικών προσώπων, όπως ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας κ.ά., οι οποίες προσδιορίζουν ή μπορούν να προσδιορίσουν  την ταυτότητα σας (Προσωπικά Δεδομένα ή Δεδομένα).

 • Τι είναι η επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων;

Κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων σε Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα Δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεση, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

 

 • Ποια Προσωπικά σας Δεδομένα συλλέγουμε και για ποιο σκοπό;

Κατά την επίσκεψή σας στο sorelle beauty by Gripaiou, εάν επιθυμείτε να επικοινωνούμε, εάν επιθυμείτε να εγγραφείτε με τη δημιουργία λογαριασμού ή σε περίπτωση ηλεκτρονικών αγορών ως επισκέπτης η sorelle beauty by Gripaiou συλλέγει μόνο τα απολύτως απαραίτητα Προσωπικά Δεδομένα σας, τα οποία είναι κατάλληλα και συναφή για τον σκοπό που προορίζονται. Ειδικότερα, ενδέχεται να συλλέγει: ονοματεπώνυμο, διεύθυνση αποστολής των προϊόντων, η διεύθυνση χρέωσης της παραγγελίας (σε περίπτωση που είναι διαφορετική από την διεύθυνση αποστολής), σταθερό και κινητό τηλέφωνο, ΑΦΜ, διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, ημερομηνία γέννησης στοιχεία τιμολόγησης (σε περίπτωση που έχει επιλεγεί πληρωμή με τιμολόγιο), Διευθύνσεις Διαδικτυακού Πρωτοκόλλου (IP addresses).

Επιπλέον, στην ιστοσελίδα της sorelle beauty by Gripaiou γίνεται χρήση cookies, τα οποία συλλέγουν τα αναγκαία προσωπικά σας δεδομένα για την καλύτερη λειτουργία της ιστοσελίδας, μόνο κατόπιν συγκατάθεσης σας, όταν αυτή απαιτείται, και σύμφωνα με την Πολιτική Cookies, που είναι επίσης δημοσιευμένη στην ιστοσελίδα μας. Για να μάθετε περισσότερα ως προς τη χρήση cookies, διαβάστε την Πολιτική Cookies της.

 • Με βάση ποιες νομιμοποιητικές βάσεις τηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα και για πόσο χρόνο τα τηρούμε;

Σύμφωνα με την ελληνική και κοινοτική νομοθεσία η επεξεργασία πραγματοποιείται δυνάμει μιας από τις παρακάτω νομιμοποιητικές βάσεις:
• Εκτέλεση σύμβασης: η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας που προκύπτουν από τη μεταξύ μας σύμβαση για την πώληση προϊόντων, όπως πχ για να σας παρέχουμε το προϊόν που ζητήσατε (όπως δημιουργία λογαριασμού online, εκτέλεση της παραγγελίας σας)
(κατ’ άρθρον 6 παρ. 1 στοιχείο β΄ του Κανονισμού περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα).

 • Νομική υποχρέωση: η κατά νόμον επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων με σκοπό τη συμμόρφωση με μία νομική υποχρέωση, όπως η παροχή πληροφοριών σε δημόσιο φορέα ή αρχή όταν η επεξεργασία απαιτείται από το νόμο (κατ’ άρθρον 6 παρ. 1 στοιχείο γ΄ του Κανονισμού περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα).
 • Έννομο συμφέρον: αυτό συμβαίνει όταν η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των εννόμων συμφερόντων που επιδιώκει η sorelle beauty by Gripaiou, δηλαδή όταν έχει έννομο συμφέρον κατά την εκτέλεση μιας δραστηριότητας έτσι ώστε να διασφαλιστεί η συνέχεια της δραστηριότητας αυτής αρκεί να μην υπερβαίνει τα συμφέροντά σας (κατ’ άρθρον 6 παρ. 1 στοιχείο στ΄ του Κανονισμού περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα).
 • Συναίνεση: η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων μπορεί να γίνεται κατόπιν της ρητής άδειάς σας και βάσει αυτής, όπως πχ για προωθητικές ενέργειες (κατ’ άρθρον 6 παρ. 1 στοιχείο α΄ του Κανονισμού περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα). Η άδεια αυτή μπορεί να ανακληθεί οποτεδήποτε, αποστέλλοντας επιστολή στην ανωτέρω διεύθυνση ή μέσω e-mail στην ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση.
  Σε περίπτωση μη συναίνεσής σας ή ανυπαρξίας σύμβασης δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί συναλλαγή.

1.3. Η sorelle beauty by Gripaiou επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα (με την επιφύλαξη των περιπτώσεων που υπάρχει σχετική υποχρέωση επεξεργασίας από διατάξεις νομικού πλαισίου) καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της εκάστοτε μεταξύ μας σύμβασης ή καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της συγκατάθεσής σας. Ειδικότερα, τα ως άνω προσωπικά σας δεδομένα τηρούνται υποχρεωτικά καθ’ όλη τη διάρκεια που επιβάλει ο σκοπός της επεξεργασίας για τον οποίο μας τα έχετε κοινοποιήσει.

 1. Για ποιους σκοπούς συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για τους εξής σκοπούς:

 • Την αποτελεσματική λειτουργία της ιστοσελίδας
 • Τη δημιουργία και διαχείριση του online λογαριασμού σας
 • Την εκτέλεση της παραγγελίας σας για την αγορά προϊόντων
 • Την επικοινωνία μας σχετικά με τα παραπάνω, για διαχειριστικούς λόγους
 • Την αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικής αλληλογραφίας είτε σχετικών με τη διαχείριση της παραγγελίας σας είτε για ενημέρωση σχετικά με τα παρεχόμενα προϊόντα/υπηρεσίες και τις προσφορές, εφόσον έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για τη δεύτερη περίπτωση.
 • Τη συμμόρφωση με τις έννομες υποχρεώσεις μας
 1. Σε ποιους γνωστοποιούμε ή/και διαβιβάζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα;
  Πρόσβαση στα Προσωπικά Δεδομένα σας έχει το απολύτως απαραίτητο προσωπικό της sorelle beauty by Gripaiou και μόνο όταν αυτό είναι αναγκαίο.

Αποδέκτες των Προσωπικών Δεδομένων σας είναι μόνο η εταιρεία που μας παρέχει υπηρεσίες web και email hosting.

Ως προς την αποστολή προσωπικών μηνυμάτων μέσω Facebook Messenger και Instagram Direct αποδέκτης είναι αντίστοιχα και η εταιρεία Facebook και Instagram.

 1. Ποια είναι τα δικαιώματά σας;

Ως Υποκείμενο Δεδομένων έχετε, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679, τα ακόλουθα δικαιώματα, τα οποία μπορείτε να ασκήσετε απευθυνόμενος στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας Δεδομένων sorelle beauty by Gripaiou στα στοιχεία που αναγράφονται στην αρχή της παρούσης:

4.1. Δικαίωμα ενημέρωσης: Έχετε δικαίωμα να λαμβάνετε πληροφορίες από την sorelle beauty by Gripaiou σχετικά με τα στοιχεία της ως υπεύθυνου επεξεργασίας αλλά και του τυχόν εκτελούντος την επεξεργασία στον οποίον έχουν διαβιβαστεί τα Προσωπικά Δεδομένα σας, τους σκοπούς της επεξεργασίας, τη διάρκεια διατήρησης των δεδομένων σας αλλά και τα απορρέοντα εκ του Κανονισμού δικαιώματά σας.

4.2. Δικαίωμα πρόσβασης: Έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε επιβεβαίωση  από την sorelle beauty by Gripaiou για το κατά πόσον ή όχι τα Προσωπικά Δεδομένα που σας αφορούν υφίστανται επεξεργασία και, εάν συμβαίνει αυτό, έχετε το δικαίωμα πρόσβασης στα Δεδομένα αυτά.
4.3. Δικαίωμα διόρθωσης: Σε κάθε περίπτωση, επιθυμία μας είναι να διασφαλίσουμε την ακρίβεια των προσωπικών σας δεδομένων. Γι’ αυτό σε περίπτωση που διαπιστώσετε ότι κάποιο από τα προσωπικά σας δεδομένα έχει αλλάξει ή έχει εσφαλμένα επεξεργασθεί μη διστάσετε να μας ζητήσετε τη διόρθωση ή τη συμπλήρωσή του.
4.4. Δικαίωμα διαγραφής: Επιπλέον, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι έχετε δικαίωμα να μας ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων (πλήρη ή μερική) εφόσον (α) αυτά δεν είναι πλέον απαραίτητα για την εκπλήρωση των σκοπών της μεταξύ μας συμβατικής σχέσης, (β) αυτά υποβλήθηκαν σε επεξεργασία παράνομα και πέρα από τους σκοπούς, όπως αυτοί περιγράφονται αναλυτικώς στην παρούσα, (γ) επιβάλλεται από το νόμο.
4.5. Δικαίωμα περιορισμού: Διατηρείτε το δικαίωμα να αιτηθείτε από την sorelle beauty περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας, ποσοτικά, χρονικά ή και αναφορικά με τον σκοπό επεξεργασίας τους (άρθρο 18 του Κανονισμού περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα).
4.6. Δικαίωμα
στη φορητότητα των δεδομένων: Κατά την άσκηση του δικαιώματος στη φορητότητα των δεδομένων, έχετε το δικαίωμα να ζητάτε την απευθείας διαβίβαση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας από την sorelle beauty by Gripaiou σε άλλη, χωρίς τη δική σας μεσολάβηση, σε περίπτωση που αυτό είναι τεχνικά εφικτό.
4.7. Δικαίωμα αντίταξης στην επεξεργασία: Ακόμη έχετε δικαίωμα να ανακαλέσετε (εν όλω ή εν μέρει) τη συγκατάθεσή σας για τη συλλογή και την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από την sorelle beauty by Gripaiou. Σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει να λάβετε υπόψη σας ότι τυχόν ανάκληση της συναίνεσής σας μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη λύση της μεταξύ μας συμβατικής σχέσης, εάν υπάρχει, εφόσον η συναίνεσή σας είναι απαραίτητη για τη συνέχισή της.
4.8. Δικαίωμα καταγγελίας σε εποπτική Αρχή: Με την επιφύλαξη τυχόν άλλων διοικητικών ή δικαστικών προσφυγών, κάθε υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να υποβάλει καταγγελία σε εποπτική αρχή, ιδίως στο κράτος μέλος στο οποίο έχει τη συνήθη διαμονή του ή τον τόπο εργασίας του ή τον τόπο της εικαζόμενης παράβασης. Σε κάθε περίπτωση έχετε δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα εφόσον κρίνετε ότι θίγεστε από την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και θεωρείτε ότι η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας παραβαίνει τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679.

5.Aσφάλεια Προσωπικών Δεδομένων

Για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων σας η sorelle beauty by Gripaiou έχει λάβει τα αναγκαία τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την αποτροπή του κινδύνου απώλειας, κακής χρήσης, μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης και κοινοποίησης των προσωπικών σας πληροφοριών.

 1. Παιδιά. Αν είστε κάτω των 18 ετών, δεν μπορείτε να μας παρέχετε οποιαδήποτε πληροφορία για εσάς, παρά μόνο εάν έχετε τη συγκατάθεση των προσώπων που ασκούν τη γονική μέριμνα.
 2. Διασυνδέσεις. Η Ιστοσελίδα ενδέχεται να παρέχει συνδέσεις σε άλλες ιστοσελίδες αποκλειστικά προς διευκόλυνση και πληροφόρηση των επισκεπτών χωρίς ωστόσο οι ιστοσελίδες αυτές να είναι υπό τον έλεγχό μας και για το λόγο αυτό ουδεμία ευθύνη φέρουμε για το περιεχόμενο ή τις πρακτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων των εν λόγω ιστοσελίδων ή για οποιαδήποτε χρήση αυτών.